مرتب سازی بر اساس
نمایش مجله در هر صفحه با موضوع کامپیوتر
PCR Magazine Rating Star
Australian Cyber Security Rating Star
Photoshop User Rating Star

Photoshop User Rating Star
lightroom Magazine Rating Star
lightroom Magazine Rating Star

Windows Advisor Rating Star
Techlife News Rating Star
AV Technology Rating Star

Practical Photoshop Rating Star
Computer Power User Rating Star
Macworld UK Rating Star

AppleMagazine Rating Star
iPad & iPhone User Rating Star
Express Computer Rating Star

Stuff India Rating Star
The MagPi Rating Star
WebUser Rating Star

Australian T3 Rating Star
MacLife Rating Star
Maximum PC Rating Star

iPad User Magazine Rating Star
Networks Europe Rating Star
PC.com Rating Star