مرتب سازی بر اساس
نمایش مجله در هر صفحه با موضوع فرهنگ و هنر
After Nyne Magazine Rating Star
The New Yorker Rating Star
Inside Showbiz Rating Star

The Tablet Rating Star
The Times Magazine Rating Star
The Sunday Times Culture Rating Star

The Big Issue Rating Star
Entertainment Weekly Rating Star
8 Days Rating Star

Kaleo Journal Rating Star
Articulate Magazine Rating Star
Vernis Magazine Rating Star

The New York Times Magazine Rating Star
Indie Lune Magazine Rating Star
Inked Rating Star

5280 Magazine Rating Star
X-TRA Contemporary Art Quarterly Rating Star
X-TRA Contemporary Art Quarterly Rating Star

YuGen Rating Star
Variety Rating Star
Reader's Digest UK Rating Star

Dante Rating Star
East Coast Ink Rating Star
Harper's Magazine Rating Star