مرتب سازی بر اساس
نمایش مجله در هر صفحه با موضوع بازی های رایانه ای و کنسول ها
Xbox: The Official Magazine UK Rating Star
Lucky Seven Crossword Collection Rating Star
PC Gamer UK Rating Star

Play UK Rating Star
Puzzler Tea-Break Crosswords Rating Star
Official Xbox Magazine USA Rating Star

Pokerplayer Rating Star
Minecraft World Magazine Rating Star
Games World of Puzzles Rating Star

Puzzler Suguru Rating Star
Puzzler Sudoku Rating Star
PuzzleLife Sudoku Tricky Rating Star

Select Codewords Rating Star
Family Criss Cross Rating Star
PuzzleLife Sudoku Moderate Rating Star

PuzzleLife Sudoku Fiendish Rating Star
PuzzleLife Sudoku Extreme Rating Star
Mania Rating Star

Minecraft Mayhem Rating Star
Edge Rating Star
110% Gaming Rating Star

PC Gamer USA Rating Star
Family Criss Cross Jumbo Rating Star
Hyper Rating Star