Boat International - August 2017

  • 0 مشاهده
Boat International

Boat International is the number one magazine in the international superyacht market. Launched in 1983 it has been the voice of record charting the superyacht industry for over 30 years and is the globally acknowledged authority in its field.

قایق های بین المللی

(ترجمه کامپیوتری توضیحات مجله قایق های بین المللی) قایق بین المللی شماره یک مجله در بازار superyacht بین المللی راه اندازی شده است در آن شده است صدای ضبط نمودار صنعت superyacht برای بیش از سال بوده است و قدرت در سطح جهان اذعان کرد در این زمینه آن است

دانلود مجله

توجه: لطفا در صورتی که در این مجله، محتوایی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمودید، موارد را از طریق کادر پایین صفحه (سمت راست) با ما درمیان بگذارید تا برای حذف محتوا از سامانه اقدام شود.