Traction - November

  • 0 مشاهده
Traction

Traction caters for those interested in the fascinating development of classic diesel and electric traction on the railways of mainland Britain, Ireland, continental Europe and the parts of the world where British built locomotives have operated.

کشش

(ترجمه کامپیوتری توضیحات مجله کشش) کشش برآورده سازد برای کسانی که علاقه مند در توسعه شگفت انگیز از دیزل کلاسیک و کشش الکتریکی در راه آهن از سرزمین اصلی بریتانیا ایرلند قاره اروپا و بخش هایی از جهان که در آن انگلیسی ها ساخته شده لوکوموتیو عمل کردهاند روز

دانلود مجله

توجه: لطفا در صورتی که در این مجله، محتوایی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمودید، موارد را از طریق کادر پایین صفحه (سمت راست) با ما درمیان بگذارید تا برای حذف محتوا از سامانه اقدام شود.